Velkommen til lillesang, en virksomhed,
skabt i ubuntu, for at skabe velfærd,
for folk og dyr, de andre har overset.

Vi er co2 neutrale, vi lige løn, samt overskuds deling som fungerer således..

overskudet opdeler vi i 4 lige store dele og fordeles:

1. del går til velfærd.
2. del går til investering i nye virksomheder
3. del går til de frivillige og investor som driver lillesang.
4. del går til investering i flere solcelle anlæg.

lillesang, du skal have det bedre..

sådan: overskudsdeling

25% går til velfærd 25% går til de frivilige 25% bliver i kassen og 25%
går til vidre udvikling af virksomheder under lillesang,de virksomheder
som kommer (med tiden) skal være med lige løn og opsat på den måde
at 25% går til lillesang 25% går til medarbejderne 25% går til
vidreudvikling og 25% bliver i kassen.


Vi har i dag grundet ny dansk lov blevet en passiv virksomhed.. Og til jer som havde håbet på at arbejde for os .. Ser vi kun en løsning at ophæve loven for gensidig forsørgelsespligt fra 1926 .. Ind til da har vores kinesiske hoved investorer sagt at de ikke tør udvide til Danmark.
Velkommen

lillesangs plan fortalt af engelsk kongehus..
En beskrivelse af lillesang, uden at dette dog er hensigten eller tænkt..Billedelig talt
.org
.info

siden er skabt som en NPO side

Hvor vi søger fokus på andre som skaber velfærd..

Samt links til disse..

På Info siden finder du adresser og tlf med mere..
Skulle du have løst til at deltage

Så kuntakt mig
Nilas R F Bøjden
.info
.org
lillesang
.net
lillesang
.com
.dk

Hvad laver vi så ... Tænker du...

Vi forsker i lyd og hvordan vi gør den bedre
Og hvordan lyd indvirker på mennesker..
Benytter vores viden til at skabe..
Ud fra desse studerer er vi kommet frem til..

At vi nu kan tilbyde .. Les mere på net..


.net
.com

Ud af det overskud som kommer her fra udvikler vi projekter som andre kan byde ind på, og her ved udvikle nye arbejdspladser..
Læs mere under .com
Tryk